Soutěž

Jak soutěžit?

Pošli fotografii Tvého interiéru s naším zbožím a vyhraj vyřezávanou misku ve tvaru ruky. Pravidla soutěže níže.

image

 

Miska je o rozměrech 30 x 20 x výška 10cm.

 

Pravidla soutěže

Účastník soutěže musí zaslat fotografii interiéru se zbožím zakoupeným v obchodě www.silugo.cz popřípadě prostřednictvím kamenné prodejny na adrese: PESIMAT, Palachova 492, 257 22 Čerčany. Fotografie musí být zaslaná na e-mail: info@silugo.cz. Účastník soutěže musí na vyžádání prokázat nákup zboží prostřednictvím výše uvedených obchodů na základě daňového dokladu.

Vítězem soutěže se stane osoba, jejíž interiér získá nejvyšší počet liku na facebookovém profilu www.facebook.com/silugo.cz. Fotografie budou na facebookovém profilu zobrazeny dne ….. . Počet liku bude sečten k hodině ... dne ....

Soutěž probíhá pouze v České republice.

Za každého účastníka soutěže bude do soutěže vybrána pouze jedna soutěžní fotografie.

V případě, že se soutěže nezúčastní minimálně tři soutěžící, má organizátor právo zrušit soutěž. O zrušení soutěže bude organizátor informovat na facebookovém profilu www.facebook.com/silugo.cz a současně na na stránkách www.silugo.cz pod odkazem Soutěž.

Organizátor soutěže má též právo do soutěže nezapojovat fotografie, které by poškozovali organizátora soutěže, popřípadě by působili nevkusně či vulgárně.

Minimální počet soutěžních fotografií je 3 a maximální počet je 10.

 

Jak se zúčastnit?

1. Soutěžící musí být registrovaný na stránce www.silugo.cz. V případě, že již nakupoval prostřednictvím e-shopu www.silugo.cz je považován za již registrovaného.

2. Majitel vítězné fotografie interiéruje získá od společnosti www.silugo.cz vyřezávanou misku ve tvaru lidské ruky, dle přiložené fotografie.

Kdo se může zapojit do soutěže?

1. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba, která je starší 18let (včetně).

2. Účastí v soutěži potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem těchto pravidel a současně vyslovujete souhlas se zveřejněním fotografie na facebookovém profilu www.facebook.com/silugo.cz a na stránkách www.silugo.cz pod odkazem Soutěž a pod odkazem Inspirace.

3. Fotografie budou na facebookovém profilu zobrazeny anonymně pouze pod číselným označní fotografie. O přidělení čísla bude každý soutěžící informován. Vítěz soutěže bude na facebookovém profilu a na stránkách vyhlášen pouze křestním jménem a místem jeho bydliště.

4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v........

5. Výherce bude vyrozuměn e-mailem, o způsobu doručení výhry se strany dohodnou. Výhra může být zaslána smluvním přepravcem popřípadě může být vyzvednuta osobně v obchodě.

6. Vítězství nemůže být vyplaceno v podobě finanční, ani nemůže být požadováno u soudu.

7. V případě podezření z pokusu o porušení pravidel této soutěže, má organizátor právo odvolat účastníka ze soutěže.

10. Pořadatel má právo zrušit nebo změnit svůj jednací řád. Změna jednacího řádu, nezakládá účastníkovi soutěže právo o úhradu nákladů vzniklé soutěžícímu v důsledku soutěže.

 

V Praze dne 5/11/2015

Newsletter

Profesionální obchodní platforma SKY-SHOP Sklep internetowy
Počkejte prosím...

Informace

Přihlášení proběhlo úspěšně